Port of Antwerp-Bruges, interview met Danny

Port of Antwerp-Bruges

De haven is onlosmakelijk verbonden met Antwerpen. Het is dé nummer 1 exporthaven van Europa en had in 2022 een overslag van 287 miljoen ton goederen. Het is dan ook één van onze belangrijkste connecties met de rest van de wereld. Niet alleen belangrijk voor goederen, maar zeker ook voor jobs. De Haven van Antwerpen-Zeebrugge geeft maar liefst 164.000 mensen een job, zowel direct als indirect.

Indirect is Netwerk uiteraard betrokken met alle Netwerkers die in de petrochemie en chemie werken, maar sinds enkele jaren zijn we ook direct betrokken partij bij Port of Antwerp-Bruges. Een gemotiveerde ploeg Netwerkers, Danny, Toon, Jessy, Lino, Sven en Papa Malick werken mee aan de Port Projects. Grote projecten die de havens van Antwerpen en Zeebrugge mee vormgeven en klaarmaken voor de toekomst.

 

Kijkje achter de schermen

 

Voor dit artikel gingen we op bezoek bij Danny, die ons een rondleiding gaf door het Havenhuis en, in dezelfde ademtocht, meer achtergrond over Port of Antwerp-Bruges, het Havenhuis en het ECA-project. Meer dan de moeite!

We geven in dit artikel een aantal zaken weer:
De Haven van Antwerpen-Zeebrugge en de rol van Port of Antwerp-Bruges
Wie is Danny en waar is hij mee bezig?
Wat is het ECA-project en waarom is dit een complex project?
Natuurcompensatie in de haven.

 

Wie is Danny

Hi Danny!

Danny is een geboren en getogen Antwerpenaar. Hij begon zijn carrière als technieker in de transportkoeling bij firma Grencobel (nu Gradius), waar hij veel praktische kennis opdeed over koeltechniek, elektriciteit en dieselmotoren. Na acht jaar verliet hij zijn collega’s om in loondienst te gaan in de petrochemische sector bij North Sea Petrochemicals, wat later Borealis zou worden. Daar dienden zich verschillende kansen aan en hij ging van technieker naar werkvoorbereider en werd uiteindelijk planner/coördinator voor shutdowns. Hij volgde diverse interne en externe opleidingen, waaronder stoomturbines, procestechnieken en IT-netwerken (CCNA), en kreeg de kans om in een kaderfunctie te stappen als Procurement Specialist “Externe Diensten” voor heel Borealis België.

 

altijd bezig

Doen alsof zijn broodje gebakken is, zit niet in zijn aard: Danny is een bezige bij (dat illustreert ook zijn garage en zijn passie voor oldtimers en oldtimer rally’s) en besloot dan ook om na 16 jaar de deur dicht te trekken bij Borealis en zijn grote droom te volgen. Als zelfstandige verbreedt hij zich sindsdien professioneel als gedetacheerde medewerker.

Bij Netwerk

Eerst ging hij aan de slag bij een afdeling van TOTAL (toen nog FAO). Na drie uitdagende jaren eindigde zijn opdracht en was het tijd voor iets nieuws. Zijn accountmanager was intussen bij Netwerk gestart en bood een nieuwe job aan bij BASF. Na een positief gesprek met Marc, sinds 2022 ook Netwerker, gingen ze samen van start met de voorbereiding van de afstelling van de “Steam Cracker”

 

 

 

 

“Je moet kansen grijpen als ze zich voordoen”

blijven leren

Danny kreeg een ondersteunende procurement rol en zorgde voor de inpassing van de techniciteit in de lastenboeken en voor de cost controlling tijdens de uitvoering.

Het is ook op dit moment dat Danny samen met een aantal collega’s de opleiding Mechanisch Werkvoorbereider maakt. De volledig in-huis ontwikkelde syllabus vormt de basis voor de opleiding, waaraan Danny nog steeds (voor het tiende jaar op rij) actief meewerkt als docent. De opleiding Mechanisch Werkvoorbereider spitst zich vooral toe op shutdowns in de petrochemische industrie en bevat een goede mix van theorie en praktijk.

Sinds 2012 richt Netwerk deze opleiding (Mechanisch Werkvoorbereider) in. Deze opleiding kan een totale ommezwaai betekenen voor de carrière van de deelnemers. Als deelnemer dagen we je uit in alle aspecten van Werkvoorbereiding, met als kers op de taart een mondeling examen voor een jury van experten bij toonaangevende bedrijven.

Dit jaar (2024) loopt de opleiding van september tot en met december.
Inschrijven doe je via https://netwerkgroup.com/opleiding-werkvoorbereider

Afwisseling en verantwoordelijkheid

Na zijn laatste opdracht bij BASF zorgt Netwerk nog voor een mooie tussenstop van een jaar bij Covestro. Om daarna een nieuwe opdracht aan te bieden bij het Havenbedrijf, intussen Port of Antwerp-Bruges. (Lees daar hier meer over: Fusie havens van Antwerpen en Zeebrugge vanaf vandaag officieel en juridisch een feit (portofantwerpbruges.com ) Een stap in het onbekende, want zijn ervaring zit voornamelijk in de petrochemie en deze nieuwe opdracht speelt zich af in civiele werken en waterbouw.

Bij Port of Antwerp-Bruges is Danny verantwoordelijk voor de planning van grote projecten binnen de Port Projects afdeling. Hij communiceert vooral en vertaalt dit naar een allesomvattende planning waarin ook veel externe input moet worden geleverd. Momenteel werkt hij vooral aan twee grote “Complexe Projecten” die mede worden gefinancierd door het Vlaamse Gewest, namelijk het nieuwe container-getijdendok (het ECA-project, zie extra kader) en de nieuwe zeesluis in Zeebrugge.

de toekomst

De toekomst is voor Danny heel eenvoudig: naar beste vermogen meerwaarde leveren aan de projecten bij Port of Antwerp–Bruges en Netwerk.

Danny’s verhaal illustreert dat een carrière slechts zelden een rechte lijn volgt en dat je kansen moet grijpen als ze zich voordoen. Zijn overstap naar detachering bij Netwerk was een grote stap in het onbekende, maar hij slaagde erin zich aan te passen aan de nieuwe omgeving en zich verder te ontwikkelen.

Welke lessen leren we hieruit?

Het is belangrijk om kansen te grijpen wanneer ze zich voordoen, ook als ze buiten je comfortzone liggen.
Het is belangrijk om altijd vooruit te kijken en nieuwe kansen te zoeken, zelfs als je te maken hebt met tegenslagen.
Het is belangrijk om te blijven leren en jezelf te ontwikkelen, ongeacht je leeftijd of professionele status.
Merci Danny voor je inspirerende verhaal en always a great job!

Het ECA project

Het ECA-project (Extra Containercapaciteit Antwerpen) is een belangrijk project voor de Haven van Antwerpen-Zeebrugge. Het doel van dit project is om extra containercapaciteit te creëren om aan de toenemende vraag te voldoen. In dit artikel zullen we kijken naar de noodzaak van het ECA-project, de duurzame groei van de haven, het belang van groeien in harmonie met de omgeving, de optimalisatie van bestaande en toekomstige ruimte en de innovatieve vergroening van de haven.

De Haven van Antwerpen-Zeebrugge is een belangrijke haven voor de Belgische economie en de Europese Unie. De haven is een cruciale toegangspoort van en naar Europa voor goederen uit de hele wereld. Om ervoor te zorgen dat de steeds groter wordende containerschepen kunnen blijven aanmeren in de haven, is investeren in extra containercapaciteit broodnodig. Containers houden onze maatschappij en economie immers draaiende. Ze voorzien in onze bevoorrading, laten onze bedrijven floreren en verspreiden onze Belgische producten op internationale markten. Door bijkomende containercapaciteit te voorzien, blijven we concurrentieel ten opzichte van andere havens en kunnen we onze lokale bedrijvigheid verankeren. Het ECA-project zal helpen om aan deze behoefte te voldoen en de groei van de haven te ondersteunen.

Het ECA-project is gericht op duurzame groei. De Haven van Antwerpen-Zeebrugge zet zich in om de groei te stimuleren op een manier die rekening houdt met het milieu, de economie en de samenleving. Het ECA-project is daarom gericht op het verminderen van de milieu-impact van de haven en het stimuleren van innovatieve en duurzame oplossingen.

 

 

 

Een belangrijk aspect van het ECA-project is om te groeien in harmonie met de omgeving. De Haven van Antwerpen-Zeebrugge werkt samen met de lokale gemeenschappen en belanghebbenden om de impact van de haven op de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Het ECA-project zal daarom worden uitgevoerd met respect voor de bevolking, de natuur en het milieu.

Het ECA-project omvat ook de optimalisatie van bestaande en toekomstige ruimte. Dit betekent dat de Haven van Antwerpen-Zeebrugge zich zal richten op het efficiënter benutten van de beschikbare ruimte om de groei van de haven te ondersteunen. Daarnaast zal er worden gekeken naar de mogelijkheden om nieuwe ruimte te creëren voor de haven.

Een belangrijk onderdeel van het ECA-project is de innovatieve vergroening van de haven. Dit betekent dat er wordt gekeken naar manieren om de haven te vergroenen en de milieu-impact te verminderen. Zo wordt er onder andere gekeken naar de mogelijkheden voor de productie van hernieuwbare energie en de implementatie van groene infrastructuren.

lees hier meer over het ECA-project: Extra Containercapaciteit Antwerpen – startpagina (cpeca.be)

Natuurcompensatie

Sinds 2001 geldt een Europese richtlijn die stelt dat er voor alle plannen of projecten een milieueffectenrapport moet worden uitgevoerd. De Belgische wetgeving is vastgelegd in het Natuurdecreet. In Nederland is dit vastgelegd onder de wet milieubeheer.

Om het simpel uit te drukken: er kan in Vlaanderen geen schup meer de grond in zonder een MilieuEffectenRapport (MER) op te stellen. Eén onderdeel van zo’n MER komt bijvoorbeeld neer op een studie van de biotoop van een te exploiteren gebied, en hoe dat dit kan worden gecompenseerd. Het MER heeft als doel de mogelijke milieueffecten van bepaalde activiteiten op te lijsten en te bekijken hoe deze effecten kunnen worden verminderd.

 

 

 

 

Heel concreet vertelde Danny ons over de compensatie die op dit moment wordt voorbereid op de plaats waar het ECA-project zal worden uitgevoerd. Het plan is om hier een identieke biotoop aan te leggen in de richting van polderdorp Doel. De bewoners van de huidige biotoop, onder meer de beschermde rugstreeppad en zangvogels zoals de blauwborst en de veldleeuwerik, worden dan met zachte hand uitgenodigd om te verhuizen naar hun nieuwe habitat. Het doel is dus om een functioneel gebied te creëren voor aanvang van de werken.

Deze tussenstap is een mooie illustratie van de complexiteit van het ECA-project. Een van de redenen dat dit project ook onder de noemer Complexe Projecten valt. Er gaat dan ook pas een schup in de grond na goedkeuring van de Vlaamse regering wanneer alle ontwerpen en het MER klaar zijn én de hele procedure van de Complexe Projecten is doorlopen.

Decreet Complexe Projecten

Een complex project is een project dat grote impact heeft op de omgeving en waarbij verschillende belangen van stakeholders moeten worden afgewogen. Het kan bijvoorbeeld gaan om grote infrastructuurwerken, zoals de bouw van een nieuwe snelweg, spoorweg of waterweg.

Complexe projecten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van onze samenleving, maar het is essentieel dat deze projecten op de juiste manier worden aangepakt.

De Vlaamse overheid heeft een speciale procedure ontwikkeld om deze projecten op de juiste manier aan te pakken. Deze procedure doorloopt verschillende fases, die na afsluiten niet meer ter discussie kunnen worden gesteld. Bij elke fase worden verschillende onderzoeken en participatiemomenten georganiseerd om de verschillende belangen af te wegen en de beste oplossing te vinden.

Het belang van het decreet Complexe Projecten

Allereerst gaat het bij complexe projecten vaak om grote investeringen van de overheid en/of private partijen. Het is daarom belangrijk dat deze projecten op de juiste manier worden uitgevoerd om het geld goed te besteden.

Daarnaast hebben deze projecten vaak grote gevolgen voor de omgeving. Het kan gaan om hinder voor omwonenden, verstoring van het milieu of veranderingen in het landschap. Het is belangrijk dat deze gevolgen worden afgewogen en dat er maatregelen worden genomen om deze gevolgen te beperken.

Ten slotte is het belangrijk dat alle belangen van stakeholders worden afgewogen. Bij complexe projecten zijn er veel partijen betrokken. Denken we hierbij aan overheden, bedrijven, belangenverenigingen en omwonenden. Het is belangrijk dat de belangen van al deze partijen worden meegenomen bij het nemen van beslissingen.

Een goed voorbeeld van een complex project in Vlaanderen is de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Het is naar aanleiding van dit project dat het decreet complexe projecten in het leven is geroepen. Bij dit project zijn veel verschillende partijen betrokken en is er veel aandacht voor participatie en inspraak van omwonenden en andere belanghebbenden.

Port of Antwerp–Bruges

 

De Haven van Antwerpen-Zeebrugge is een grote zeehaven met platformen in Antwerpen en Zeebrugge, België. Het is dé nummer 1 exporthaven van Europa en had in 2022 een overslag van 287 miljoen ton goederen.

Het Antwerpse platform ligt aan de rivier de Schelde en de ligging biedt een gemakkelijke toegang tot de Noordzee en de rest van Europa. Het is een belangrijk knooppunt voor de handel tussen Europa en andere delen van de wereld, met name voor containervervoer en bulklading.

 

 

 

De haven heeft een breed scala aan faciliteiten, waaronder 80 terminals, 15 droogdokken en meer dan 1000 hectare opslagruimte. Het heeft ook uitstekende spoor- en wegverbindingen, waardoor het een belangrijk vervoersknooppunt voor de regio is.

Naast haar commerciële activiteiten zet de Haven van Antwerpen-Zeebrugge zich ook in voor duurzaamheid en werkt ze actief aan het verminderen van haar milieu-impact. De haven heeft ambitieuze doelstellingen om de uitstoot te verminderen en investeert in nieuwe technologieën en infrastructuur om deze doelstellingen te bereiken.

De Haven van Antwerpen-Zeebrugge is een belangrijk economisch en logistiek knooppunt, met een sleutelrol in het wereldwijde handelsnetwerk.

Netwerk NV

BE 0860.110.183
TEL +32 3 237 25 37

Desguinlei 22
2018 Antwerpen

Vacatures in België >>

NETWERK TECHNICAL STAFFING BV

NL 852.713.770 B01
TEL +32 483 47 75 83

Wilgenbos 14 - 20
3311 JX Dordrecht

KvK nummer: 57738025

Vacatures in Nederland >>

over netwerk

We zijn steeds op zoek naar de mens in de klant, de sollicitant en de collega. Dit trekt mensen aan met ambitie. Onze professionals zijn nieuwsgierig, trots, behulpzaam en ook een beetje zelfkritisch, vooruitdenkend, vriendelijk, klantgericht en fatsoenlijk.

Altijd meteen op de hoogte?
Schrijf je in op de nieuwsbrief!